PM FÖR ARRANGÖRER
 

• ANSVAR

Kontrollera att området inte är avlyst, eller att annan OL-aktivitet är planerad i samma område i samråd med din klubbs mark-/kartansvarige. Arrangören ansvarar också för att ordna omklädningsrum, med dusch under den kalla delen av året. Eventuella medhjälpare kontaktas. Att kartor anskaffas och att de är av godkänd kvalité.

Som arrangör har man ansvar för att Luffarligans urustning handskas på ett sånt sätt att skador eller stöld av utrustningen undviks. 

T. ex. får hjärtstartaren inte förvaras i utrymmen under +5°, batteriet kan ta stryk då.

Datorn ska förvaras inom "synhåll". Förvara den inte i förrådet, garaget, bilen eller andra utrymmen som ni inte har kontroll över.

Luffarligan ersätter dock kontrollenheter fullt ut, som kan ha försvunnit/gått sönder under en tävling.

• BANOR

4 banor, (ca-längder): A 5,5 km, B 4,5 km, C 3,5 km och D 2,5 km.

D-banan skall strängas så att den kräver god orienteringskunskap men lägre grad av fysisk styrka. Undvik de brantaste och risigaste avsnitten.

MOBILNUMRET   till arrangören ska finnas på kartan.

STARTAVGIFT 50:-.   Utan dusch och omklädningsrum 40:-.

Vid ändring av tid och plats skall programansvarige kontaktas

• RESULTATREDOVISNING

För publicering av resultatlistor på vår hemsida, sänd in hela tävlingsfilen (Ori_SI-card-filen) direkt efter arrangemanget, i oredigerat skick till vår webadministratör. Eventuella avvikelser eller korrigeringar meddelas på särskilt blad.

TIPS:    Om ni har en smartphone kan ni koppla upp er på det mobila nätverket genom att slå på internetdelningen på telefonen. Sen går ni in på nätverksinställningarna på tävlingsdatorn och letar rätt på telefon där och aktiverar den. Då har ni skapat ett eget WiFi-nät och kan skicka filen direkt efter sista man/kvinna gått i mål.

• TÄVLINGSMATERIAL

Två arrangörsväskor finns med allt material som behövs. 

Väskan hämtas onsdagen före på Luffarligans tävling och återlämnas på onsdagen efter att ni genomfört ert arrangemang. Gärna så tidigt som möjligt.

SportIdent användes vid start, mål. 25 SI-enheter finns i arrangörsväskan, märkta 31–55.
 
En dator och skrivare/väska finns. 
 
Vid problem med dem eller SI-enheterna eller dator, kontakta Tommy Lindberg, tommyli@comhem.se eller på telefon: 08-500 247 42, 070-517 27 47.
 

PLASTFODRAL   anskaffas själva av deltagarna.

Inventera gärna väskan innan användning. Fattas det något, så meddela vår programansvarige.

• REDOVISNING TILL LUFFARLIGAN

Över 100 startande: 10 kr/deltagare, minus 1.000 kr.

Inbetalningen görs till PG 687999-3.

Under 100 startande: Luffarligan ersätter arrangören med 30:-/deltagare upp till 100. Kontakta kassören så han får uppgifterna han behöver för att göra utbetalningen.

OBS! Ange datum / arrangör / antal deltagare på inbetalningen.

• SJUKVÅRDSMATERIAL

Allt sjukvårdsmaterial, inkl. en hjärtstartare, finns i banläggarväskan.

• HJÄRTSTARTARE

Vi har en hjärtstartare/väska och vi får hoppas att vi slipper använda den. Det viktigt att tänka på detta:

att …arrangören har i beredskap, eller kan haffa tag i någon, som kan springa ut med hjärtstartaren till den som drabbats.

att … även om man inte behärskar hjärtstartaren så är det viktigt att den kommer på plats för det kan finnas någon där som vet. Varenda sekund är viktig!

Mer information om hjärtstartaren och HLRäddning finner du under menyn   Hjärtstartaren.  

Föreningen Luffarligan äger hjärtstartarna tillsammans med 25mannaföreningen, Föreningen Tiomilakaveln och Stockolms Skogskarlars klubb. Det är Luffarligan som förvaltar hjärtstartarna och de övriga delägarna äger rätten att använda dessa vid sina arrangemang. Servicekostnaderna delas lika mellan parterna.