KONTAKTER

 
ORDFÖRANDE: 
Programansvarig
Martin Eriksson                                                                                                        
Svartbäckens by 414
136 59  VENDELSÖ
Mobil: 072-747 80 88
Epost: ordforande@luffarligan.se
 
KASSÖR:
 
Lars Lindgren
Sjödalsvägen 20, 7tr
141 47  HUDDINGE
Mobil: 070-553 56 93
Epost: kassor@luffarligan.se
 
LEDAMOT:
Administratör
för hemsidan


 
Leif Hermundstad
Gezelius väg 18
134 31  GUSTAVSBERG
Mobil: 070-737 00 50
Epost:   leif@hermundstad.se

 

ÖVRIG INFORMATION:

Plusgiro:
687999-3

Organisationsnummer:
802473-2771

VÅR LOGOTYPE: