mailto:leif@hermundstad.seKONTAKTER

 
ORDFÖRANDE: 
Programansvarig
Martin Eriksson                                                                                                        
Svartbäckens by 414
136 59  VENDELSÖ
Mobil: 072-747 80 88
Epost:  ordforande@luffarligan .se 
 
KASSÖR:
 
Jan Lindgren
Lövdalsvägen 16 B
132 41 SALTSJÖ BOO
Mobil: 070-755 19 79
Epost: janlindgren04@gmail.com
 
LEDAMOT:
Administratör
för hemsidan


 
Leif Hermundstad
Gezelius väg 18
134 31  GUSTAVSBERG
Mobil: 070-737 00 50
Epost: leif@hermundstad.se 

 

ÖVRIG INFORMATION:

Plusgiro:
687999-3

Organisationsnummer:
802473-2771

VÅR LOGOTYPE: