ANTAL STARTER i
LUFFARLIGAN 2018
36 Luffarligor Antal startande
(snittet) 
5997 st 167 st
ANTAL
DELTAGARE / BANA
A B C D E
556 1019 2259 1707 456
9,3% 17,0% 37,7% 28,5% 7,5%
Statistik 2016-2018 

 

EN HJÄRTSTARE UR FUNKTION

09.04.2016 15:44

En av hjärtstartarna har varit ur funktion en kort period. Den indikerade att batteriet var ur funktion och den gav ifrån en signal var 30:e sekund. Så vi köpte ett nytt batteri. Det visade sig att det inte var batteriet som var problemet, utan det var lite allvarligare än så.

Hjärtstartaren lämnades in på service hos generalagenten där det konstaterades att det var en hel del error-koder som behövde åtgärdas. De lyckades rätta till alla ganska omgående. De kunde inte exakt tala om vad som orsakat alla felmeddelanden, men en teori var att hjärtstartaren förvarats i för kalla förhållande. Den ska klara 0-50 plusgrader utan problem. Vi har 7 års garanti på hjärtstartarna så det blev ingen kostnad för servicen, däremot kostar batteriet 4.600:-. Den summan delar vi med de andra tre delägarna i hjärtstartarna.

 Martin Eriksson