Info till arrangörer: Försvarsmaktens förbetalda kuponger har upphört att gälla!!

07.10.2016 13:45

Försvarsmaktens förbetalda kuponger har upphört att gälla som betalningsmedel för att delta i Luffarligan. Beslutet är taget på årsmötet i maj 2016.

Det finns kvittoblock (se nedan) i banläggarväskan om någon vill styrka sitt utlägg hos sin arbetsgivare.